Skip to content

Poängplan – samhällsvetenskapsprogrammet

Kurs

Kurskod

År 1

År 2

År 3

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

        1150
Engelska 5  ENGENG05 100 100
Engelska 6  ENGENG06  100 100
Idrott och Hälsa 1  IDRIDR01 100 100
Matematik 1b  MATMAT01b 100 100
Matematik 2b  MATMAT02b  100 100
Religionskunskap 1  RELREL01 50 50
Samhällskunskap 1b  SAMSAM01b 100 100
Historia 1b  HISHIS01b 100
Naturkunskap 1b  NAKNAK01b  100  100 100
Svenska 1  SVESVE01  100  100
Svenska 2  SVESVE02  100  100
Svenska 3  SVESVE03      100  100

Programgemensamma ämnen

300
Filosofi 1  FIOFIO01  50 50
Moderna språk (spa, ty)  MODXXX01-04 100 100 200
Psykologi 1  PSKPSY01  50 50

Inriktningskurser (samhällsv.)

450
Geografi 1  GEOGEO01  100 100
Historia 2a  HISHIS02a  100 100
Religionskunskap 2  RELREL02      50 50
Samhällskunskap 2  SAMSAM02  100 100
Samhällskunskap 3  SAMSAM03 100 100

Programfördjupningar

300
Naturkunskap 2  NAKNAK02   100 100
Psykologi 2a+2b  PSKPSY02a+b 100 100
Pedagogiskt ledarskap
Ledarskap och organisation
Ma3/ENg7

Individuella val

200
Idrott och Hälsa 1 – Spec. IDRIDR01S  75  25 100
Idrott och Hälsa 2 – Spec. IDRIDR02S 25 75 100

Gymnasiearbete SA

  100 100

 Totalpoäng

 850  850  600  2500