Poängplan – samhällsprogrammet

Kurs

Kurskod

År 1

År 2

År 3

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

        1150
Engelska 5  ENGENG05 100 100
Engelska 6  ENGENG06  100 100
Idrott och Hälsa 1  IDRIDR01 100 100
Matematik 1b  MATMAT01b 100 100
Matematik 2b  MATMAT02b  100 100
Religionskunskap 1  RELREL01 50 50
Samhällskunskap 1b  SAMSAM01b 100 100
Historia 1b  HISHIS01b 100 100
Naturkunskap 1b  NAKNAK01b  100 100
Svenska 1  SVESVE01  100  100
Svenska 2  SVESVE02  100  100
Svenska 3  SVESVE03      100  100
Svenska som andra språk 1  SVASVA01  100 100
Svenska som andra språk 2  SVASVA02  100 100
Svenska som andra språk 3  SVASVA03 100

Programgemensamma ämnen

300
Filosofi 1  FIOFIO01  50 50
Moderna språk (fra, spa, ty)  MODXXX01-04 100 100 200
Psykologi 1  PSKPSY01 50 50

Inriktningskurser

450
Geografi 1  GEOGEO01  100 100
Historia 2a  HISHIS02a  100 100
Religionskunskap 2  RELREL02    50   50
Samhällskunskap 2  SAMSAM02  100 100
Samhällskunskap 3  SAMSAM03 100 100

Programfördjupningar

300
Naturkunskap 2  NAKNAK02   100   100
Geografi 2  GEOGEO02 100 100
Internationella relationer  SAMINR0 100 100

Individuella val

200
Idrott och Hälsa 2  IDRIDR02 100
Idrott och Hälsa – specialisering 1 (läses över två år)  IDRIDR01S 100
Idrott och Hälsa – specialisering 2  IDRIDR02S 100
Matematik 3b  MATMAT03b 100
Matematik 4  MATMAT04 100
Engelska 7  ENGENG07 100
Bild  BILBIL0 100
Entreprenörskap  ENTENR0 100
Internationell ekonomi  SAMINE0 100

Gymnasiearbete SA

  100 100

 Totalpoäng

 850  850  600  2500