För vårdnadshavare och föräldrar

För den studiemotiverade idrottaren som vill skaffa sig en universitetsförberedande gymnasieutbildning på sin hemort är Västerås Idrottsgymnasium den lilla, moderna skolan som ger de bästa förutsättningarna att lyckas inom både idrott och studier.

Om Västerås Idrottsgymnasium

 • utgår från tolkningar av gymnasieskolans läroplan som beskriver de övergripande målen och riktlinjerna för gymnasieutbildningen på samhällsprogrammet. Dessa kan sammanfattas i något vi på Västerås Idrottsgymnasium kallar ”De fyra elementen”.

 • Hos oss är det självklart att kursmål och betygskriterier ska vara väl kända av eleverna och finnas som en naturlig del av deras vardag.

 • Eleverna får möjlighet att efter mognadsgrad och motivation påverka innehållet i undervisningen samt vara med och påverka hur målen ska uppnås.

 • Eftersom eleverna får möjlighet till inflytande och insyn i kursmål och betygskriterier blir undervisningen mer individualiserad. Ett annat sätt vi individualiserar på är att arbetsuppgifter utformas efter mognad och kunskapsnivå.

 • Vi arbetar aktivt för att öka samarbetet både inom ämnen och mellan ämnen för att sätta kunskaper i större sammanhang. Vi arbetar regelbundet tematiskt.

  • individuellt anpassad träning och skolgång
  • välutbildade tränare
  • små skolor på orter där eleven bor
  • hög andel behöriga lärare som tillbringar mycket tid med eleverna
  • moderna IT-verktyg för att underlätta och effektivisera undervisningen
  • egen laptop för att effektivisera skolarbetet
  • näringsrik lunch på restauranger nära skolan.